Opći podaci

KAMEX TRADE D.O.O.

MBS: 081204628
OIB: 75958547912

Sjedište: Saska cesta 32, Zagreb
Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu

IBAN; HR1824020061100901107, ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Jadranski trg 3a, 51 000 Rijeka, Republika Hrvatska
SWIFT:ESBCHR22

Telefon: 01/4824 974


E-mail: [email protected]

 

Nadležni sud; Trgovački sud u Zagrebu

Temeljni kapital; 20.000 HRK

 

Kamex Trade d.o.o. je ovlašten od strane HALMED-a (Hrvatska Agencija za Lijekove i Medicinske Proizvode) za prodaju medicinskih proizvoda putem Interneta. Ovim rješenjem se potvrđuje da Kamex Trade d.o.o. ima dozvolu za prodaju medicinskih proizvoda na daljinu putem interneta. Našu dozvolu možete provjeriti ovdje.

Naziv tvrtke: Kamex Trade d.o.o.
Sjedište: Kneza Ljudevita Posavskog 36, Zagreb, Hrvatska.
Odgovorna osoba: Nikolina Ratkaj
Prodavaonice: Beauty Pharmacy, Gundulićeva 20, Zagreb, Hrvatska.

Telefon: 01/4824 974

E-mail; [email protected]

Kamex Trade d.o.o. je ovlašten za prodaju medicinskih proizvoda medicinskih proizvoda na daljinu putem interneta od:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode
Ksaverska cesta 4
10 000 Zagreb
OIB: 37926884937
Telefon: +385 1 4884 100 (centrala)

Faks: +385 1 4884 110
e-pošta: [email protected]